Pravila

natječaja Zajedno smo jači

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Hrvatski Telekom d.d. , Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 010 Zagreb, Hrvatska, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: HT) ovim putem javno objavljuje pravila za natječaj „Zajedno smo jači“ (u daljnjem tekstu: Natječaj).

1. Kategorije Natječaja

Prijavljuju se projekti ili programi (u daljnjem tekstu: Projekti) STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) edukacijskog karaktera u dvije kategorije:

Prijavljuju se projekti ili programi (u daljnjem tekstu: Projekti) STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) edukacijskog karaktera u dvije kategorije:

 1. Projekti koji koriste obrazovne programe za učenike osnovnih škola kroz primjenu novih tehnologija:
  1. Obrazovni projekti koji koriste robotske sustave
  2. Obrazovni projekti koji koriste senzorske sustave
  3. Obrazovni projekti koji koriste programiranje
  4. Obrazovni projekti koji koriste inovativnu komunikaciju kroz primjenu tehnologije
 2. Projekti koji koriste inovativne obrazovne programe za učenike osnovnih škola kroz primjenu znanosti:
  1. Obrazovni projekti koji podučavaju kroz primjenu znanstvenih pokusa
  2. Obrazovni projekti koji potiču interes učenika za znanosti

2.    Tko može biti predlagatelj

 • Predlagatelj Projekta, tj. sudionik Natječaja može biti pravna osoba kojoj temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije), sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;
 • Predlagatelj mora biti upisan u pripadajući registar udruga, obrazovnih ustanova i sl.;
 • Predlagatelj Projekta može biti neprofitna organizacija čiji je član ili aktivni sudionik zaposlenik HT-a pod uvjetom da je to članstvo/aktivno sudioništvo naznačeno u prijavnici i poznato Stručnom povjerenstvu;
 • Predlagatelji Projekta mogu biti i više srodnih neprofitnih organizacija organiziranih oko istog Projekta u partnerstvu. Potrebno je naznačiti koja je neprofitna organizacija među partnerima . Predlagatelj Projekta s kojim će se sklopiti ugovor o donaciji u slučaju da projekt bude izabran u natječajnom postupku.

3. Tko ne može biti predlagatelj

 • Predlagatelj Projekta ne smije biti član Stručnog žirija iz točke 7. ovih Pravila; u slučaju da je član žirija ujedno i zaposlen ili se nalazi u nekom drugom pravnom odnosu s  Predlagateljem projekta, bit će izuzet i neće moći glasati za taj projekt;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti fizička osoba;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti pravna osoba čije bi sudjelovanje na bilo koji način dovelo jednog ili više radnika HT-a ili druge članove Stručnog žirija u mogući ili stvarni sukob interesa (sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske);
 • Predlagatelj Projekta ne može biti profitna organizacija;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti politička stranka;
 • Predlagatelj Projekta ne može biti organizacija koja podupire vjersku, rasnu ili bilo koju drugu diskriminaciju.

4.    Prijava i kriteriji koje sudionici Natječaja moraju ispunjavati

 • Predlagatelj može prijaviti jedan Projekt;
 • Predlagatelj mora prilikom prijave Projekta naznačiti:
 • planirane aktivnosti za realizaciju Projekta;
 • planirani proračun potreban za realizaciju Projekta
 • faze projekta koje na različite načine uključuju HT kao partnera u realizaciji
 • Prijavljeni Projekt se mora uklapati u zadanu kategoriju Natječaja i mora primjenjivati barem jednu telekomunikacijsku tehnologiju kroz aktivnosti projekta;
 • Prijavljeni Projekt mora imati trajne, održive vrijednosti te postaviti temelje za nastavak aktivnosti  i  nakon završetka projekta;
 • Prijavljeni Projekt mora biti od važnosti za lokalnu i širu društvenu zajednicu
 • Prijavljeni Projekt mora biti neprofitabilan;
 • Prijavljen Projekt mora biti inovativan;
 • Predlagatelj mora imati osmišljen konkretan Projekt s detaljno planiranim aktivnostima za realizaciju kojih su potrebna financijska sredstva;
 • Projekt mora uključivati u realizaciju ekspertizu HT-a kao partnera
 • Prednost se daje Projektima koji uključuju više sudionika te partnerstva
 • Rezultati Projekta moraju biti dostupni široj javnosti ili lokalnoj zajednici.

5.    Prijavnica

 • Projekti se prijavljuju isključivo elektronskim putem na web stranici www.prijava.zajednosmojaci.hr;
 • Potrebno je ispuniti sve rubrike online prijavnice;
 • Podaci iz prijavnice moraju biti istiniti, potpuni i točni te su podložni provjeri;
 • Prijavnice koje nisu ispunjene u skladu s navedenim uputama, odnosno ako nisu ispunjene sve rubrike ili sadrže neistinite, nepotpune i netočne podatke, neće se uzeti u razmatranje.
 • Nakon završetka razdoblja prijava, svi prijavljeni Projekti prolaze provjeru ispunjavaju li uvjete Natječaja definirane ovim Pravilima.
 • Projekti poslani poštom neće se uzeti u razmatranje.

6.    Trajanje Natječaja

 • Natječaj je otvoren za prijave od  25. travnja do  15. svibnja 2016. godine
 • Sve prijavnice pravilno ispunjene do zaključno 15. svibnja 2016. u 23:59 sudjelovat će u Natječaju;
 • Neće biti moguće prijaviti Projekte nakon 15. svibnja 2016.

7.    Sudjelovanje u Natječaju i odabir dobitnih Projekata

 • Za sudjelovanje u Natječaju ne može se zahtijevati nikakva naknada;
 • Nakon isteka razdoblja za prijavu Projekta, u razdoblju od 18. svibnja do 25. svibnja, prijavljeni projekti koji ispunjavaju kriterije prolaze internu selekciju  radnika HT Grupe putem glasanja na IntraNetu koji sužavaju izbor na 10 projekata (dalje u tekstu: Kvalificirani projekti) koji su osvojili najviše glasova;
 • U slučaju da ne bude dovoljan broj prijavljenih projekata, svi projekti koji ispunjavaju kriterije natječaja idu u naredni selekcijski krug Stručnom Povjerenstvu;
 • U razdoblju od 30. svibnja do zaključno 5. lipnja 2016. Stručni žiri provodi finalnu selekciju dva dobitna Projekta; po jedan za svaku kategoriju.
 • 6. lipnja 2016. godine objavit će se dobitni Projekti putem objave za medije, društvenih mreža te na web stranici projekta www.zajednosmojaci.hr.

8.     Stručni žiri

 • Stručni žiri će provesti izbor između deset Kvalificiranih projekata u finalu i izabrati dva projekta, po jedan projekt iz svake kategorije, kojima će se dodijeliti donacija
 • Stručni žiri se sastoji od 5 članova i to:
 • 1 član Fakultet elektrotehnike i računarstva - prof. Ignac Lovrek
 • 1 član tehnološki časopis Bug - izvršni urednik Dragan Petric
 • 1 član STEM Hub studenata stipendista – Dragutin Oreški, stipendist HT-a
 • 2 člana Hrvatski Telekom d.d. – Marija Felkel, članica Uprave za ljudske resurse i Mario Volarević, Direktor Odjela za poslovni razvoj i inovacijski centar

9. Iznosi donacija

Ukupna vrijednost iznosa svih donacija koje će se dodijeliti za 2 dobitna projekta, sukladno ovom Natječaju, iznosi 700.000,00 kuna (sedamstotisućakuna), po 350.000 kuna za svaki od Projekata koje je odabralo Stručno Povjerenstvo.

10. Objavljivanje rezultata natječaja

 • Hrvatski Telekom d.d. nije obavezan pružiti sudionicima Natječaja objašnjenje o primatelju donacije, odnosno o dobitnim Projektima;
 • Hrvatski Telekom d.d. će nakon završetka Natječaja, dana 6. lipnja objaviti primatelje donacija, odnosno dobitne projekte, putem objave za medije, društvenih mreža te na web stranici projekta www.zajednosmojaci.hr;
 • Primatelji donacija bit će obaviješteni pisanim (elektronskim) putem o odluci i visini donacije;
 • Hrvatski Telekom d.d. pridržava pravo javnost obavijestiti o svojim donacijama;
 • Hrvatski Telekom d.d. nije dužan sudionike Natječaja koji nisu izabrani kao primatelji donacije, posebno obavijestiti o rezultatima natječaja, s obzirom da će rezultati natječaja biti javno objavljeni;
 • Predlagatelj čiji projekt koji bude izabran, (dalje u tekstu:primatelji donacije) sklapa s Hrvatskim Telekomom d.d. Ugovor o donaciji najkasnije do 15. srpnja 2016. godine;
 • 30 dana po potpisu Ugovora o donaciji, financijska sredstva će biti uplaćena na račun primatelja donacije;
 • Primatelj donacije je obavezan uključivati Hrvatski Telekom d.d. u aktivnosti Projekta te dostaviti izvješće o namjenskom korištenju doniranih sredstava u roku koji će biti naznačen u Ugovoru o donaciji.

 

Kategorije

Što želite postići projektom koji planirate? Odaberite kategoriju koja najbolje opisuje vaš pozitivan projekt.

Nove tehnologije

U ovoj kategoriji očekujemo projekte koji se koriste obrazovnim programima za učenike osnovnih škola primjenom novih tehnologija. Točnije, očekujemo projekte koji se koriste robotskim sustavima, senzorskim sustavima, programiranjem ili inovativnom komunikacijom uz primjenu tehnologije.

Znanost

Projekti se u ovoj kategoriji koriste inovativnim obrazovnim programima za učenike osnovnih škola primjenom znanosti. Ova vam je kategorija zanimljiva ako projekt podučava primjenom znanstvenih pokusa ili potiče interes učenika za znanost.