Dom za psihički bolesne odrasle osobe


O projektu

Kategorija

Integracija u digitalno društvo i društvo znanja

Traženi iznos donacije

80.000,00 kn (osamdeset tisuća kuna)

Sažetak

Projekt je u suradnji sa Ministarstvom socijalne skrbi, za osobe sa mentalnim oštećenjima, kapaciteta 60 osoba.

Radi potpunog opremanja objekta i ugradnje lifta, kojim bismo omogućili lakše i jednostavnije kretanje našim korisnicima, molimo za potrebita sredstva u okviru Vaših mogućnosti.

Osnovni ciljevi projekta

Pružanje usluge smještaja i skrbi mentalno bolesnim odraslim osobama.

Plan aktivnosti

U planu nam je uposliti adekvatno osoblje koje će brinuti o našim korisnicima, a u narednom razdoblju i proširiti objekt gradeći dodatno krilo zgrade (budući su potrebe za takvim oblikom smještavanja veliki u Hrvatskoj).

Očekivani rezultati

Očekujemo da ćemo doći do potrebnih sredstava i u potpunosti omogućiti jednostavniji i ugodniji boravak u našem Domu.

Potrebna sredstva

Za ugradnju lifta potrebno je gotovo 100.000,00 Kn, a bilo koji iznos koji ste nam u mogućnosti pružiti pomoći će u tomu.

Ostali sudionici u projektu

Nema ih, sve učinjeno do sada iz vlastitih je sredstava.

Galerija

  • Dom za psihički bolesne odrasle osobe - Slika 1
Glasanje je završilo! Hvala svima na sudjelovanju.