Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir


O projektu

Kategorija

Integracija u digitalno društvo i društvo znanja

Traženi iznos donacije

80.000,00 kn (osamdeset tisuća kuna)

Sažetak

Međunarodni plan za djelotvornu akciju u vezi starenja 2002.g. poziva na promjene u pristupu,praksi i politici na svim razinama i sektorima kako bi se iskoristio ogromni potencijal starenja. Cilj plana je osigurati aktivno i dostojanstveno starenje.Važnu ulogu u postizanju tog cilja ima informacijsko komunikacijska tehnologija.

Digital Agenda for Europe naglašava važnost demografskog starenja uz pomoć informacijsko komunikacijske tehnologije, što podrazumijeva kvalitetniji, aktivniji i nezavisniji život starije populacije, kvalitetnije i trajno informiranje uz asistenciju tehnologije i omogućava veći stupanj nezavisnosti, autonomije i samopoštovanja.

 Organizacije European older people's platform i European disability forum navode kako se starije osobe ,usprkos inicijativama europskih institucija i dalje suočavaju sa zaprekama u punopravnom pristupu informacijskom društvu, uključujući nedostupnu informatičko- komunikacijsku tehnologiju i nisku razinu informatičkih vještina.

CARNet predlaže da Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" obavezno uključi strategiju izgradnje Hrvatske kao dijela globalnog informacijskog društva. Znanje,obrazovanje i obrazovni sustav trebaju postati jednom od temeljnih prednosti iznakom međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske u 21. stoljeću.

Izgradnja informacijskog društva podrazumijeva prije svega rasprostranjenu, učinkovitu i svima dostupnu informacijsku infrastrukturu, koju čine ne samo računalno-komunikacijska infrastruktura, nego i zakonska regulativa, sadržaji, sustavi potpore.

Sukladno navedenom Dom zastarije i nemoćne osobe Maksimir i Gerontološki centar Maksimir žele omogućiti umirovljenicima:

Ø      Ø      Ø      Internet kutak – u Domu za starije i nemoćne osobe Maksimiri drugom objektu Depandansi omogućiti korištenje informatičke opreme i besplatnog interneta

Osnovni ciljevi projekta

Opći cilj:socijalna inkluzija treće životne dobi na području informatičko komunikacijske tehnologije

Specifični cilj: unapređivanje i jačanje kvalitete života i povećanje dostupnosti informacija teže pokretnim i materijalno insuficijantnim korisnicima Doma zastarije i nemoćne osobe Maksimir i umirovljenika  s područja Gradske četvrti Maksimir uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije u njihov svakodnevan život


CILJANE GRUPE:

  1. korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir – 420 osoba
  2. umirovljenici s područja Gradske četvrti Maksimir – korisnici usluga Gerontološkog centra Maksimir – 1632 osobe
  3. sve zainteresirane osobe starije od 65 godina života

Plan aktivnosti

1.1.prilagodba prostora za osnivanje Internet caffe-a u Gerontološkom centru Maksimir, teInternet kutka u Domu za starije i nemoćne osobe Maksimir i Depandansi

1.2.organizacija rasporeda rada mentora novih socijalnih usluga

2.     Informatičko opismenjivanje korisnika

2.1.obavještavanje korisnika Doma i umirovljenika s područja Gradske četvrtiMaksimir o novim  socijalnim uslugama

2.2. tečaj informatike

2.3.promocija projekta

2.4.evaluacija

3. nabava potrebne opreme

Očekivani rezultati

2.     3.     Poboljšana tehnološka opremljenost Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, Depandanse i Gerontološkog centra Maksimir za pružanje novih socijalnih usluga

 

Rezultati će se koristiti kao dokazana potpora europskim i nacionalnim regulativama na području produktivnog rješavanja problema demografskog starenja kroz socijalnu inkluziju na području informacijsko komunikacijske tehnologije. Iako je starija populacija izuzetno velika, a starenje je postalo globalni fenomen, tržište informacijsko komunikacijske tehnologije za starije je još relativno nerazvijeno. Projekt '' informatička inkluzija zlatne dobi''  moći će se koristiti kao primjer kvalitetne suradnje javno – privatnog partnerstva na području rješavanja problematike nedostupnosti i neprilagođenosti informacijsko komunikacijske tehnologije starijoj populaciji. Na taj način pridonijeti će se prevenciji socijalne izolacije osoba starije životne dobi, njihovom nezavisnom životu, ravnopravnoj participaciji, koheziji i povećanju dostupnosti informacija.

     Informatičko opismenjivanje sudionika projekta stvoriti će više mogućnosti za smanjivanje digitalne podijeljenosti te ravnopravno uključivanje u društvo.

 

Potrebna sredstva

Ø     Ø     Ø     Ø     Informatički kutak Dom - 2 laptopa + printer

UKUPNO: 13 laptopa

                    4 printera

                                      Internet
približno 80,000,00kn

Ostali sudionici u projektu

Poslovni partneri:

  1. organiziranje edukacije korisnika od strane Algebre

2. motiviranje volontera Volonterskog centra Zagreb za individualni pristup u informatičkoj edukaciji i asistenciji korisnika

Galerija

  • Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir - Slika 1
  • Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir - Slika 2
  • Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir - Slika 3
  • Dom za starije i nemoćne osobe Maksimir - Slika 4
Glasanje je završilo! Hvala svima na sudjelovanju.