Stručni žiri

Stručni žiri će provesti izbor između deset kvalificiranih projekata u finalu i izabrati dva projekta, po jedan projekt iz svake kategorije, kojima će se dodijeliti donacija.

Stručni žiri se sastoji od 5 članova i to:

  • 1 član Fakultet elektrotehnike i računarstva - prof. Ignac Lovrek
  • 1 član tehnološki časopis Bug - izvršni urednik Dragan Petric
  • 1 član STEM Hub studenata stipendista – Dragutin Oreški, stipendist HT-a
  • 2 člana Hrvatski Telekom d.d. – Marija Felkel, članica Uprave za ljudske resurse i Mario Volarević, Direktor Odjela za poslovni razvoj i inovacijski centar